17
lis-2022

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny pt. „Woda w przyrodzie” (zdjęcia)

O niepowtarzalnej roli jaką odgrywa woda w przyrodzie doskonale wiedzą uczestnicy i laureaci tegorocznego konkursu. Prace doskonale ukazały wodę w różnych postaciach i stanach skupienia, jako źródło życia dla naszej planety. 

Na konkurs wpłynęło 80 prac w 4 kategoriach wiekowych. Jury miało trudne zadanie wyłonienia tych najlepszych, które zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki jako docenienie ich udziału w konkursie.

Share this post:

.