BLOG CATEGORIES

0 comments / 0 votes

To już ostatnie spotkanie w ramach tegorocznych ferii zimowych. W ruch poszły kredki, farby, tektura, bibuła, piórka, wata, suszone liście i inne materiały plastyczne. Okazało się, że przyroda jest nie tylko malowana, ale też wyklejana, wyrywana, wydzierana, a na pewno pięknie zakomponowana w samodzielnie wykonanych ramach.  Dziękujemy za udział i życzymy pozytywnego powrotu do zajęć […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Zimowa aura nie zniechęciła młodych uczestników do spaceru po Naszym Zwierzyńcu, który o każdej porze roku prezentuje ciekawe walory przyrodnicze, krajobrazowe i estetyczne. Na spacer wybrało się 35 osób.  Dzięki Radzie Miasta Tarnobrzega, która objęła ten las ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, mamy zapewnione zachowanie tych walorów. Ważne jest ich poznawanie i docenianie.

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

We wtorek o przygodach, jakie możemy spotkać w otaczających Tarnobrzeg lasach opowiedział pasjonat fotografii przyrodniczej Grzegorz Kilijański. Niewątpliwie mamy wokół naszego Miasta rozległe, leśne tereny, które możemy nazywać – przynajmniej w aspekcie przestrzennym – pozostałościami dawnej Puszczy Sandomierskiej. Wiele z tych rejonów zostało przemierzone przez Pana Grzegorza, który swoimi doświadczeniami podzielił się na spotkaniu w […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Czwartkowe przedpołudnie w ramach ferii z Naturą przeminęło bardzo przyjemnie na grach i zabawach o tematyce przyrodniczej. Zasada: bawiąc-uczyć nie tylko sprawdza się w okresie pozbawionym tradycyjnych zajęć lekcyjnych, ale pozwala bardzo owocnie spędzić czas. Kto pilnie brał udział w zajęciach – otrzymał kalendarz zaprzyjaźnionej z nami Ligi Ochrony Przyrody.

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

W niedzielę 22 stycznia odwiedził nas ornitolog – Arnold Cholewa, który posiada uprawnienia do obrączkowania ptaków. Obrączkowanie jest bezpieczną dla ptaków metodą badania ich sposobu życia, przemieszczeniach się, długości życia i innych aspektów biologii tej gromady. Można było poznać zasady obrączkowania, metody chwytania ptaków, same gatunki, które występują w Parku Dzikowskim. W zajęciach udział wzięli […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Pod hasłem PRZYRODA MALOWANA odbyły się warsztaty składania i malowania budek lęgowych dla ptaków. Był to kolejny ciekawy dzień zimowych ferii zimowych w Centrum Natura 2000. Uczestnicy otrzymali formatki – gotowe elementy budek lęgowych. Ich zadaniem było złożenie budek, poskręcanie oraz późniejsze przyozdobienie w odpowiedni malunek o dowolnym charakterze. Budki zostały zabrane przez uczestników w […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Tego dnia na prawdę „graliśmy w zielone” –  uczestnicy poznawali świat w skali mikro, rozwijali umiejętności myślenia logicznego, sprawdzali swą wiedzę przyrodniczą, a na koniec otrzymali drobne upominki, w tym kalendarze na 2023 r.     

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Niesprzyjająca aura zmusiła nas do zmiany planów na drugi dzień ferii zimowych. Spacer po Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Lasy Zwierzyniec i Jasień zamieniliśmy na gry i zabawy pod dachem.  Frekwencja i zainteresowanie duże, buzie zadowolone 🙂

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Pierwsze spotkanie w ramach ferii zimowych 2023 w Centrum Natura 2000 zainaugurował wykład pt. „Z miłości do natury, czyli o dokarmianiu ptaków zimą”, który poprowadziła Sylwia Tomala – prywatnie pasjonatka fotografii przyrodniczej i orędowniczka ochrony przyrody w regionie. Porozmawialiśmy o podstawowych zasadach zimowego dokarmiania ptaków. Pamiętajmy, że ptaki to zwierzęta dzikie, które nie stosują przypraw, ani […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła wody w przyrodzie – jej występowania, stanów skupienia, form, jakie tworzy, a pośrednio – ogromnej roli, jaką spełnia w przyrodzie i krajobrazie.  Woda jest nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi, jest podstawowym elementem żywych organizmów, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. W hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów znajduje się na […]

0 comments / 0 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec