Archives

0 comments / 0 votes

Tarnobrzeski oddział Ligi Ochrony Przyrody zaprasza do udziału w akcji, w której nagrodami są koszulki prezentujące “Znak Natury”. Akcja to efekt i kolejny etap realizowanego projektu pn. “Znak Natury – wsparcie gminy w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”.  

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Pracownicy Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000  zawiesili w Parku Dzikowskim kilkanaście budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Jedna z nich wyposażona jest w kamerę dzięki której już można podglądać co się w budce dzieje. Liczymy, że wkrótce w niej zamieszkają ptaki i złożą jaja. Dzięki kamerze każdy będzie mógł obserwować życie rodzinne młodego pokolenia ptaków. […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Pierwsze słoneczne i ciepłe dni marca zwiastują szybkie nadejście wiosny, a wraz z nią przebudzenie się do życia całego świata przyrody. Niestety wiele istnień nie doczeka tego wspaniałego czasu, jakim jest wiosna. Bezmyślne podkładanie ognia na pola i nieużytki powoduje śmierć wszystkich organizmów, zimujących w gruncie. Bezpowrotnie niszczona jest bioróżnorodność łąk. W śmiertelnych płomieniach giną […]

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Do końca miesiąca w Centrum Natura 2000 mieszczącym się w Zamku Tarnowskich w Dzikowie, można oglądać wystawę Dzika przyroda okiem młodego fotografa”. Ekspozycje stanowią zdjęcia wykonane przez podopiecznych tarnobrzeskiego Domu Dziecka.  

0 comments / 0 votes
0 comments / 0 votes

Zapraszamy do odwiedzin Centrum Natury 2000 gdzie prezentowana jest nowa wystawa poświęcona podkarpackiej przyrodzie. Na 14 rollupach prezentowane są zagadnienia dotyczące parków narodowych, rezerwatów przyrody, drapieżników, nietoperzy, cennych gatunków zwierząt, bioróżnorodności itp. Dzięki wystawie poznać można zasięg i lokalizację najważniejszych form ochrony przyrody na podkarpaciu: 2 Parki Narodowe 10 Parków Krajobrazowych 13 Obszarów Chronionego Krajobrazu […]

0 comments / 0 votes