25
sty-2016

Relacja z seminarium pt. Obszary Natura 2000 potencjałem promocyjno-turystycznym regionu (zdjęcia)

1-_DSC2313

Serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy wsparli inicjatywę:

  • Panu Leśniczemu za prezentację świetnie przygotowanych przez Nadleśnictwo leśnych ścieżek przyrodniczych,

  • Instytutowi na rzecz Ekorozwoju za przedstawienie możliwości rozwoju bazy agroturystycznej w oparciu o walory obszarów Natura 2000,

  • Dobremu Miejscu, które jak się okazało jest nie tylko „dobre” ale „jedyne w swoim rodzaju” za pokazanie jak zrobić coś z „niczego” (tym niczym okazuje się otaczający krajobraz, przyroda i sielskość – tak przynajmniej przez wielu jest postrzegana),

  • naszym lokalnym fotografom, którzy potencjał promocyjno-turystyczny regionu uwieczniają na kliszy lub matrycy aparatu.

Dziękujemy także Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, która udostępniła nam aulę do przeprowadzenia seminarium.

Niebawem działania będące efektem spotkania – śledźcie na www. natura2000.tarnobrzeg.pl i facebooku.

Foto: Bogdan Myśliwiec

Share this post:

.