25
sty-2016

Relacja z seminarium pt. Obszary Natura 2000 potencjałem promocyjno-turystycznym regionu (zdjęcia)

1-_DSC2313

Serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy wsparli inicjatywę:

  • Panu Leśniczemu za prezentację świetnie przygotowanych przez Nadleśnictwo leśnych ścieżek przyrodniczych,

  • Instytutowi na rzecz Ekorozwoju za przedstawienie możliwości rozwoju bazy agroturystycznej w oparciu o walory obszarów Natura 2000,

  • Dobremu Miejscu, które jak się okazało jest nie tylko „dobre” ale „jedyne w swoim rodzaju” za pokazanie jak zrobić coś z „niczego” (tym niczym okazuje się otaczający krajobraz, przyroda i sielskość – tak przynajmniej przez wielu jest postrzegana),

  • naszym lokalnym fotografom, którzy potencjał promocyjno-turystyczny regionu uwieczniają na kliszy lub matrycy aparatu.

Dziękujemy także Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, która udostępniła nam aulę do przeprowadzenia seminarium.

Niebawem działania będące efektem spotkania – śledźcie na www. natura2000.tarnobrzeg.pl i facebooku.

Foto: Bogdan Myśliwiec

Share this post:

.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec