05
lut-2018

Prezentujemy galerię fotografii z wycieczki w Dolinę Smarkatej, która odbyła się w ramach Ferii Zimowych z Centrum Natura 2000

Rzeka Smarkata znajduje się na granicy nadleśnictw Nowa Dęba oraz Mielec, na Obszarze Natura 2000 – Puszcza Sandomierska. Jest to jedna z niewielu już w naszym regionie rzek o nieuregulowanym korycie i zupełnie naturalnym charakterze. Wiąże się to z pierwotnym poniekąd – meandrującym pomiędzy drzewami i wzniesieniami przebiegiem oraz okresowymi wezbraniami wód, tworzącymi trudno dostępne rozlewiska.

Dzięki tym naturalnym cechom, koryto rzeki oraz jego otoczenie jest bardzo bogate przyrodniczo. Z wielu zarejestrowanych tu chronionych gatunków wymienić należy: wydrę, bobra, modliszkę, żabę trawną, rodzimego raka szlachetnego (gatunek wskaźnikowy czystości wód). W rzece żyje śliz, natomiast strome, piaszczyste brzegi i torfowe zagłębienia porastają mchy torfowce i ściśle chronione widłaki. Wyraźne są także ślady bytowania łosia.

Miejsce to oprócz walorów przyrodniczych gwarantuje niesamowite widoki niezmeliorowanego, nadrzecznego krajobrazu. Można rzec – krajobraz jak z bajki. Dlatego też zaprosiliśmy chętnych na wycieczkę pod hasłem Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Towarzyszył nam także przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, instytucji, która zainicjowała promowanie spacerów krajobrazowych w wartościowe przyrodniczo miejsca.

Dodatkowym motywem zorganizowania wycieczki jest fakt, że zostały zainicjowane działania zmierzające do objęcia tego terenu ochroną w formie rezerwatu przyrody. Uczestnicy naszej wycieczki, którzy przemierzyli fragment rzeki byli zgodni, że rzeka Smarkata jest przepiękna i zasługuje na objęcie takim statusem ochronnym.

fot. K.Niedźwiedź, M. Ogorzałek

Share this post:

.