04
gru-2015

KALENDARZ NATURY 2000, CZYLI STWÓRZMY NASZ WSPÓLNY KALENDARZ

Aktualności   /  

kalendarz 2016

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły zaprasza fotografów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów do przesyłania zdjęć przedstawiających Tarnobrzeską Dolinę Wisły oraz gatunki roślin i zwierząt z nią związane – w różnych porach roku.

Wybrane fotografie zostaną umieszczone w kalendarzu ściennym, dwunastostronicowym. Każda użyta fotografia będzie posiadała podpis autora, który w zamian za przesłane fotografie otrzyma 3 egzemplarze kalendarza. Kalendarze posłużą do bezpłatnej promocji walorów przyrodniczych Tarnobrzeskiej Doliny Wisły jako obszaru Natura 2000, dadzą także możliwość fotografom do zaprezentowania swojego warsztatu fotograficznego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie max. 5 fotografii w rozdzielczości min. 5 mpix w formacie JPG na adres e-mail: natura@um.tarnobrzeg.pl do dnia 31.12.2015 r. wraz z danymi kontaktowymi (imię nazwisko, adres, nr telefonu).

Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność fotografa. W przypadku zaistnienia naruszenia praw autorskich – osoba nadsyłająca fotografie ponosi wszelkie prawne konsekwencje wobec osoby, wobec której prawa zostały naruszone. Nadsyłając fotografie autor wyraża zgodę na publikację ich w Kalendarzu Natury 2000.

Share this post:

.