04
gru-2015

KALENDARZ NATURY 2000, CZYLI STWÓRZMY NASZ WSPÓLNY KALENDARZ

Aktualności   /  

kalendarz 2016

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły zaprasza fotografów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów do przesyłania zdjęć przedstawiających Tarnobrzeską Dolinę Wisły oraz gatunki roślin i zwierząt z nią związane – w różnych porach roku.

Wybrane fotografie zostaną umieszczone w kalendarzu ściennym, dwunastostronicowym. Każda użyta fotografia będzie posiadała podpis autora, który w zamian za przesłane fotografie otrzyma 3 egzemplarze kalendarza. Kalendarze posłużą do bezpłatnej promocji walorów przyrodniczych Tarnobrzeskiej Doliny Wisły jako obszaru Natura 2000, dadzą także możliwość fotografom do zaprezentowania swojego warsztatu fotograficznego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie max. 5 fotografii w rozdzielczości min. 5 mpix w formacie JPG na adres e-mail: natura@um.tarnobrzeg.pl do dnia 31.12.2015 r. wraz z danymi kontaktowymi (imię nazwisko, adres, nr telefonu).

Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność fotografa. W przypadku zaistnienia naruszenia praw autorskich – osoba nadsyłająca fotografie ponosi wszelkie prawne konsekwencje wobec osoby, wobec której prawa zostały naruszone. Nadsyłając fotografie autor wyraża zgodę na publikację ich w Kalendarzu Natury 2000.

Share this post:

.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec