13
gru-2015

Otwarcie wystawy Pracowni Artystycznej Regio Ars pt. Jesienne Wariacje II (zdjęcia)

wer

W dniu 13 grudnia Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu otworzyło wystawę, zorganizowaną przez Pracownię Artystyczną Regio Ars pt. Jesienne Wariacje II.

Jest to druga edycja wystawy, która w obecnym wydaniu jest następstwem lekcji przyrodniczej, zorganizowanej przez Centrum dla podopiecznych Pracowni. Lekcja ta przybrała postać “Wieczoru sów”, podczas którego młodzież poznała rodzime gatunki ptaków tego rodzaju, ich tryb życia, wygląd i występowanie. Lekcja połączona była z wieczornym spacerem po Parku Dzikowskim, podczas którego nasłuchiwano odgłosów sów.

Podopieczni Pracowni przelali wiedzę merytoryczną, którą posiedli podczas lekcji, w formie artystycznej na papier, filc, deskę. Efekty tych działań można oglądać w Centrum do końca lutego 2016 r. Prace prezentują wysoki poziom artystyczny, prezentują sowy i zostały wykonane przez podopiecznych Pracowni z zastosowaniem różnych materiałów plastycznych.

Zdjęcia: Piotr Morawski

Share this post:

.