13
lis-2018

Zakończyliśmy akcję edukacyjną REMIZY JAGODAJNE – OAZY BIORÓŻNORODNOŚCI (zdjęcia)

Akcja prowadzona była w 20 placówkach edukacyjnych z Tarnobrzega i powiatów: tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego oraz niżańskiego. Warsztaty odbywały się w grupach klasowych i trwały jedną godzinę lekcyjną.

Program warsztatów obejmował:

  • prezentację roli i funkcji remiz jagodajnych jako oaz bioróżnorodności,

  • multimedialną prezentację gatunków roślin budujących remizy jagodajne i zwierząt dla których remizy są siedliskiem życia, źródłem pokarmu, miejscem rozrodu itp.,

  • prezentację domku dla pszczoły murarki,

  • przekazanie placówce tablicy edukacyjnej obrazującej wybrane gatunki roślin wraz z informacjami o ich znaczeniu dla ptaków i owadów,

  • przekazanie placówce domku dla pszczoły murarki,

  • przekazanie placówce zestawu sadzonek roślin 10 gatunków po 5 sztuk każdej w celu posadzenia na terenie placówki lub – w przypadku braku ogrodu przyprzedszkolnego/przyszkolnego – na terenie gminy, w której placówka się znajduje,

  • przekazanie tabliczek informacyjnych o wymiarach 40×60 cm na drewnianym wsporniku z przeznaczeniem do montowania w gruncie przy remizie jagodajnej.

Jak widać na zdjęciach – akcja cieszyła sie dużym zainteresowaniem, o czym świadczą uśmiechnięte miny pracowitych młodych „ochroniarzy przyrody”. Sadzonki zostały posadzone, domki dla owadów zamontowane na stałe, a tablice edukacyjne służą nadal przekazując wiedzę kolejnym zainteresowanym osobom – rodzicom, uczniom, nauczycielom i opiekunom.

Akcja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą tak owocną współpracę w przyszłości.

Share this post:

.