29
kw.-2024

Za nami trzecie spotkanie w ramach Akademii Przyrodniczej (zdjęcia)

Gościem trzeciego spotkania Akademii Przyrodniczej był Pan Dariusz Gorzkiewicz – biolog, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który podzielił się wiedzą na temat rzeki Wisły jako korytarza ekologicznego.

Pasja i wiedza przekazywana podczas prezentacji była niezwykle wartościowa i edukacyjna, a uczestnikom wykładu umożliwiła głębsze zrozumienie znaczenia korytarzy ekologicznych dla ochrony przyrody.
Dziękujemy bardzo za pouczający wykład, a uczestników zapraszamy na kolejne spotkania.

fot. Adam Gawroński

Share this post:

.