21
maj-2018

Najbliższa Akademia Przyrodnicza – 27 maja o godzinie 16.00 – młodzież i 18.00 – dorośli

Na siódmym już spotkaniu w ramach bieżącej Akademii Przyrodniczej odwiedzi nas Pan Piotr Klub z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, który przybliży nam zagadnienie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Projektowany Turnicki Park Narodowy jest to obszar w południowo – wschodniej Polsce, który obejmuje najdalej na zachód wysunięte pasmo lesistych Karpat Wschodnich. Geograficznie jest to obszar Pogórza Przemyskiego i Gór Turczańsko – Sanockich. Kraina jeszcze dzika, o nieprzecenionych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Na terenie projektowanego parku w reliktowej puszczy z tysiącami pomnikowych jodeł, buków i klonów żyją niedźwiedzie, wilki rysie oraz żbiki.

Postulaty o utworzenie parku i ochronę tego unikatowego lasu podnoszone są już od lat 80-tych. Warto pamiętać, że w Polsce mamy obecnie 23 parki narodowe, jednak ich powierzchnia w skali kraju zajmuje zaledwie 1% terytorium. Ostatni park narodowy został powołany ponad 17 lat temu i był to Park Narodowy Ujście Warty utworzony w 2001 r.

Jaka jest historia i przyszłe losy starań o objęcie ochroną Puszczy Karpackiej dowiemy się na Akademii. Zapraszamy.

AP-maj-2018-MLODZIEZ AP-maj-2018-DOROŚLI

Share this post:

.