11
kw.-2019

ZA NAMI DRUGIE SPOTKANIE W RAMACH III AKADEMII PRZYRODNICZEJ

Drugie spotkanie w ramach III Akademii Przyrodniczej poprowadził Andrzej Różycki – wieloletni pracownik naukowy Poleskiego Parku Narodowego, obecnie adiunkt ds. edukacji.

Studnia wiedzy o terenach wodno-błotnych, tj. torfowiskach, bagnach i moczarach, czyli terenach najbardziej różnorodnych przyrodniczo. Mimo, iż słowo bagno podświadomie pojmujemy pejoratywnie, musimy pamiętać, że tereny bagienne tętnią życiem i są zanikającym z powodu działalności człowieka siedliskiem roślin, ptaków i zwierząt podlegających gatunkowej ochronie całkowitej – w tym gatunków z czerwonej listy.

Nie każdy wie, że na bagnach rosną storczyki – oczywiście nasze gatunki rodzime, że torf wytwarza się tysiące lat i tworząc tzw. „spleję” lub „pło”, czyli kożuch narastający na jezioro dystroficzne, może stanowić zagrożenie dla nieroztropnego podróżnika.

Pan Andrzej przedstawił także zasady ochrony czynnej żółwia błotnego, którego lęgi są silnie zagrożone, a osiągana przeżywalność wyklutych osobników może wynosić jedynie 1 osobnik na 100 zniesionych jaj. Poleski Park Narodowy od parunastu lat sukcesywnie wprowadza ochronę czynną lęgów żółwia w postaci ochrony gniazd z jajami przed drapieżnikami, zbieraniu i doinkubowywaniu jaj oraz młodych oraz ochronie jego siedlisk – zabagnień, torfiarek, oczek i zbiorników wodnych.

1 2 3

Share this post:

.