21
kw.-2023

Rozdajemy budki lęgowe dla ptaków. Zapraszamy już w najbliższą niedzielę – 23 kwietnia w naszej siedziby

Aktualności   /  

Już w najbliższą niedzielę – 23 kwietnia  w naszej siedzibie będą rozdawane budki lęgowe dla ptaków. Akcja organizowana jest z okazji Dnia Ziemi przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki i finansowana przez Miasto Tarnobrzeg w ramach realizacji zadania publicznego.

Do rozdania będziemy mieli 100 szt. budek w trzech modelach tzw. A, B i P przeznaczonych dla różnych gatunków ptaków. 

A – wszystkie sikory, wróbel, mazurek, kowalik, muchołówka, dzięciołek,

B – szpak, kowalik, krętogłów, mazurek, dzięcioł średni i duży, bogatka, wróbel, 

P – kopciuszek, pliszka siwa, rudzik, kos.

Do każdej budki dołączona będzie ulotka z informacją o zasadach wieszania budek i gatunkach zasiedlające poszczególne modele. 

Budki będą rozdawane bezpłatnie, za potwierdzeniem odbioru, własnoręcznym podpisem na liście. Na jedną osobę przypada jedna sztuka budki, niezależnie od modelu. 

Startujemy od godziny 12:00 do wyczerpania zapasów.

Dla nas ważne jest także, że w ramach zadania zakupione zostały także budki, które zostaną przekazane na potrzeby RCPON2000 na realizację zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz które zostaną rozwieszone przez członków PTP Wolne Rzeki na terenach zielonych w Tarnobrzegu (m.in. Park Dzikowski, ZPK Zwierzyniec i Jasień i inne).

Share this post:

.