12
maj-2014

Spotkanie w ramach projektu “Znak Natury” w Tarnobrzegu

znak-natury-w-zamku-rafal

“Znak Natury” – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych
w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki. Pod takim hasłem rozpoczęła się realizacja ogólnopolskiego projektu, którego inicjatorem jest Liga Ochrony Przyrody w Warszawie. Tarnobrzeg został zakwalifikowany jako jedna z 10 gmin w Polsce, która będzie uczestniczyć w tym projekcie.

Projekt ma na celu promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych gmin położonych na obszarach Natura 2000 poprzez przeprowadzenie na ich terenie kampanii informacyjno – edukacyjnej ukierunkowanej na budowanie przyjaznego klimatu wokół obszarów Natura 2000 oraz wykorzystanie ich potencjału jako możliwości dla rozwoju gminy.

Podczas realizacji zaplanowane jest m.in. stworzenie portalu turystycznego o profilu ekoturystycznym z bazą gospodarstw agroturystycznych i usług znajdujących się na terenie gmin biorących udział w projekcie; przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów oraz spotkań dla mieszkańców; objęcie patronatem LOP wybranych szlaków turystycznych, wydanie informatorów turystycznych oraz promocję w lokalnej prasie; nadanie gminie Znaku Natury oraz jego rozpowszechnienie podczas organizacji gminnego wydarzenia „Dnia dla Natury”.

2 maja w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Zamku Dzikowskim odbyło się pierwsze, otwarte spotkanie na którym prezentowano walory przyrodnicze Tarnobrzeskiej Doliny Wisły oraz idee istniejącej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Spotkanie wzbogacone było prezentacjami multimedialnymi oraz fotografiami przyrodniczymi autorstwa Rafała Rozmusa, który z kolei opowiadał najciekawsze historie związane z pracą w terenie podczas wykonywania zdjęć.

Kolejne spotkanie dla osób dorosłych zaplanowane jest na przełomie maja i czerwca.
Zaplanowano również cykl warsztatów dla młodzieży, która będzie uczestniczyć w projekcie. Warsztaty również będą się odbywać w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Zapisy na warsztaty można uzgadniać pod nr tel. 531 142 000 lub bezpośrednio w Centrum przy ul. Sandomierskiej 27.

Share this post:

.