29
kw.-2014

Zapraszamy na ZNAK NATURY w TARNOBRZEGU

centrum0059

2 maja (piątek) o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać walory przyrodnicze i ciekawostki związane z Tarnobrzeską Doliną Wisły. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Zamku w Dzikowie, ul Sandomierska 27, Tarnobrzeg.

Spotkanie otwarte podczas, którego prezentowane i omawiane będą elementy przyrody, występujące w obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły połączone będzie z prezentacją fotografii przyrodniczej autorstwa Rafała Rozmusa.

Podczas spotkania dowiedzieć się będzie można co to jest obszar Natura 2000, jaki ma zasięg Tarnobrzeska Dolina Wisły oraz co jest przedmiotem jej ochrony. Zaprezentowane zostaną liczne gatunki zwierząt i roślin, które możemy spotkać na tym terenie. Poznać będzie można również kulisy sztuki robienia zdjęć przyrodniczych oraz zadać pytanie autorowi fotografii.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizowanego projektu „Znak Natury wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”.

Inicjatorem projektu jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody
w Warszawie.

Zapraszamy !

Share this post:

.