Archives

0 comments / 0 votes

O niepowtarzalnej roli jaką odgrywa woda w przyrodzie doskonale wiedzą uczestnicy i laureaci tegorocznego konkursu. Prace doskonale ukazały wodę w różnych postaciach i stanach skupienia, jako źródło życia dla naszej planety.  Na konkurs wpłynęło 80 prac w 4 kategoriach wiekowych. Jury miało trudne zadanie wyłonienia tych najlepszych, które zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pozostali […]

0 comments / 0 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec