Archives

0 comments / 0 votes

O niepowtarzalnej roli jaką odgrywa woda w przyrodzie doskonale wiedzą uczestnicy i laureaci tegorocznego konkursu. Prace doskonale ukazały wodę w różnych postaciach i stanach skupienia, jako źródło życia dla naszej planety.  Na konkurs wpłynęło 80 prac w 4 kategoriach wiekowych. Jury miało trudne zadanie wyłonienia tych najlepszych, które zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pozostali […]

0 comments / 0 votes