Centrum

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000
TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY

Jednostka jest zlokalizowana w północnym skrzydle zabudowań podworskich po lewej stronie za bramą Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 27 (jest to budynek, gdzie niegdyś Tarnowscy posiadali stajnie i ujeżdżalnię koni). Powstała w roku 2013 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Tarnobrzega i została rozbudowana w 2019 r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to swego rodzaju muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach oraz gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolinie. W ten sposób Centrum propaguje wiedzę o funkcjonowaniu sieci obszarów chronionych Natura 2000, popularyzuje zasady ochrony przyrody i realizuje zadanie edukacji ekologicznej w gminie i w regionie.

Pomieszczenia Centrum zajmują 415 m2 i składają się z:

 • sali z dioramą przyrodniczą,
 • sali z akwariami, terrariami i paludariami,
 • sali wystawowej ogólnej,
 • sali prehistorycznej z czytelnią i biblioteczką,
 • sali wykładowej,
 • pracowni mikroskopowej (obecnie w trakcie wyposażania),
 • pracowni plastycznej (obecnie w trakcie wyposażania).

Obiekt jest przystosowany do odwiedzin przez osoby niepełnosprawne. 

Wstęp, zwiedzanie ekspozycji i korzystanie z oferty Centrum jest bezpłatne.

Godziny zwiedzania: wtorek – piątek od godz. 9 do 17 oraz 3 niedziele w miesiącu od godz. 12.00 do 16.00.

Oferta obejmuje stałą ekspozycję obejmującą m.in.:

 • terraria z żywymi przedstawicielami rodzimej herpetofauny – jaszczurkami i zaskrońcami,

 • tarrarium z żółwiami,

 • paludaria z wertykalnym układem roślinnym i wodnym,

 • 3 potężne 1000-litrowe akwaria z żywymi rybami i skorupiakami wiślanymi (ryby nurtu wiślanego, ryba biała, drapieżniki itp.) oraz mniejsze akwaria,

 • przestrzenną dioramę obrazującą przekrój siedlisk Tarnobrzeskiej Doliny Wisły z preparowanymi zwierzętami i modelami roślin,

 • tablice interaktywne prezentujące odgłosy ptaków i ssaków,

 • okazy minerałów, przekroje drzew, elementy anatomiczne zwierząt i inne eksponaty, związane ze środowiskiem naturalnym,

 • prezentacje fotografii przyrodniczej na fotoramie,

 • gry przyrodnicze i puzzle edukacyjne dla najmłodszych,

 • zbiór biblioteczny, dotyczący zagadnień związanych z ochroną przyrody.

Centrum organizuje także konkursy fotograficzne, plastyczne i pikniki ekologiczne, mające na celu zachęcanie mieszkańców Miasta, sąsiednich gmin, regionu do brania czynnego udziału w procesie ochrony przyrody. Pracownicy Centrum prowadzą także prelekcje i pogadanki przyrodnicze oraz spacery po Dolinie Wisły oraz otaczającym obiekt zabytkowym parku Tarnowskich o powierzchni niemal 14 ha, także obfitującym w ciekawostki – zarówno historyczne, jak i przyrodnicze (np. mini-arboretum, 6 pomników przyrody, w tym okazały miłorząb dwuklapowy Ginko biloba i tulipanowiec amerykański, którego kwiatostany kształtem zbliżone są do kwiatu tulipana).

Wraz z powstaniem Centrum, zostały także utworzone punkty terenowe:

 • główny punkt widokowy na skarpie wiślanej, wyposażony w lunetę z której poprzez otwarcie widokowe w drzewostanie podglądać można wiślaną przyrodę. Punkt posiada także tablice informacyjne, traktujące o Tarnobrzeskiej Dolinie Wisły. Część informacji dostępna jest także dla osób niewidomych w formie tablic napisanych alfabetem Braille’a,
 • 3 punkty informacyjno-promocyjne o ciekawej architektonicznej formie,
 • 20 tablic kierunkowo-informacyjnych, usytuowanych w najczęściej uczęszczanych miejscach Miasta Tarnobrzega, których zadaniem jest informowanie przechodniów o walorach i lokalizacji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Oferta Centrum przeznaczona jest dla:

 • jednostek oświatowo-edukacyjnych,
 • jednostek kultury,
 • mieszkańców Tarnobrzega,
 • mieszkańców sąsiadujących powiatów,
 • turystów odwiedzający miasto, a w szczególności zlokalizowane w zamku Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Wybrane zadania statutowe jednostki:

 • prezentowanie informacji o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
 • organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, zebrań, wystaw, konkursów,
 • opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych – folderów, ulotek o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
 • tworzenie baz danych o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
 • tworzenie i udostępnianie zasobu bibliotecznego,
 • aktualizacja danych o obszarze na prowadzonej stronie internetowej,
 • organizacja corocznych konkursów plastycznych –dla dzieci oraz i fotograficznych – dla młodzieży i dorosłych,
 • organizacja wystaw pokonkursowych.