Centrum

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000
TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY

Jednostka jest zlokalizowana w zabytkowym zamku Tarnowskich na Dzikowie w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 27 (wschodnie skrzydło Zamku Dzikowskiego oraz pomieszczenia w północnym skrzydle dawnej stajni i ujeżdżalni) Powstała z inicjatywy Prezydenta Miasta Tarnobrzega przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to swego rodzaju muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach oraz gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolinie. W ten sposób Centrum propaguje wiedzę o funkcjonowaniu sieci obszarów chronionych Natura 2000, popularyzuje zasady ochrony przyrody i realizuje zadanie edukacji ekologicznej w gminie i w regionie.

Pomieszczenia Centrum zajmują 115 m2 i składają się z 2 sal wystawowych oraz 1 audiowizualnej sali konferencyjnej, połączonej z biblioteką. Obiekt jest przystosowany do odwiedzin przez osoby niepełnosprawne. Wstęp, zwiedzanie ekspozycji i korzystanie z oferty Centrum jest bezpłatne.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od godz. 9 do 17.

Oferta obejmuje stałą ekspozycję obejmującą m.in.:

– terraria z żywymi przedstawicielami rodzimej herpetofauny – jaszczurkami i zaskrońcami,
– potężne 1000-litrowe akwarium z żywymi rybami i skorupiakami wiślanymi,
– przestrzenną dioramę obrazującą piaszczysty brzeg Wisły z modelami zwierząt i roślin,
– tablice interaktywne prezentujące odgłosy ptaków i zwierząt,
– okazy minerałów, przekroje drzew, elementy anatomiczne zwierząt i inne eksponaty, związane ze środowiskiem naturalnym,
– prezentacje fotografii przyrodniczej na fotoramie,
– gry przyrodnicze i puzzle edukacyjne dla najmłodszych,
– zbiór biblioteczny, dotyczący zagadnień związanych z ochroną przyrody.

Centrum organizuje także konkursy fotograficzne, plastyczne i pikniki ekologiczne, mające na celu zachęcanie mieszkańców Miasta, sąsiednich gmin, regionu do brania czynnego udziału w procesie ochrony przyrody. Pracownicy Centrum prowadzą także prelekcje i pogadanki przyrodnicze oraz spacery po Dolinie Wisły oraz otaczającym obiekt zabytkowym parku Tarnowskich o powierzchni niemal 14 ha, także obfitującym w ciekawostki – zarówno historyczne, jak i przyrodnicze (np. mini-arboretum, 6 pomników przyrody, w tym okazały miłorząb dwuklapowy Ginko biloba i tulipanowiec amerykański, którego kwiatostany kształtem zbliżone są do kwiatu tulipana).

Wraz z powstaniem Centrum, zostały także utworzone punkty terenowe:

– główny punkt widokowy na skarpie wiślanej, wyposażony w lunetę z której poprzez otwarcie widokowe w drzewostanie podglądać można wiślaną przyrodę. Punkt posiada także tablice informacyjne, traktujące o Tarnobrzeskiej Dolinie Wisły. Część informacji dostępna jest także dla osób niewidomych w formie tablic napisanych alfabetem Braille’a,
– 3 punkty informacyjno-promocyjne o ciekawej architektonicznej formie,
– 20 tablic kierunkowo-informacyjnych, usytuowanych w najczęściej uczęszczanych miejscach Miasta Tarnobrzega, których zadaniem jest informowanie przechodniów o walorach i lokalizacji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Oferta Centrum przeznaczona jest dla:

– jednostek oświatowo-edukacyjnych,
– jednostek kultury,
– mieszkańców Tarnobrzega,
– mieszkańców sąsiadujących powiatów,
– turystów odwiedzający miasto, a w szczególności zlokalizowane w zamku Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Wybrane zadania statutowe jednostki:

– prezentowanie informacji o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
– organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, zebrań, wystaw, konkursów,
– opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych – folderów, ulotek o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
– tworzenie baz danych o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
– tworzenie i udostępnianie zasobu bibliotecznego,
– aktualizacja danych o obszarze na prowadzonej stronie internetowej,
– organizacja corocznych konkursów plastycznych –dla dzieci oraz i fotograficznych – dla młodzieży i dorosłych,
– organizacja wystaw pokonkursowych.

DCIM100GOPRO 02 wnetrze_wynik 03 wnetrze_wynik 04 diorama_wynik 04 ekspozycja_wynik 05 diorama_wynik 06 diorama_wynik 06 wejscie_wynik 07 diorama_wynik 08 diorama_wynik 09 diorama_wynik 10 diorama_wynik 11 diorama_wynik 12 akwarium_wynik 13 zaskroniec_wynik 14 sala konferencyjna_wynik DCIM100GOPRO 16 punkt informacyjny_wynik

mapkaM