14
lut-2018

Niecodzienne kalendarium na stulecie odzyskania niepodległości

Aktualności   /  

W naszym Centrum prezentujemy jedyne w swoim rodzaju kalendarium. Oparte jest na niemal metrowej średnicy plastrze pnia sosny wejmutki, która rosła w Parku Dzikowskim i obumarła z przyczyn naturalnych w 2014 r.

Wiek drzewa szacowany jest na ok. 155 lat, dlatego też na przekroju drzewa możemy przeanalizować lata wydarzeń zarówno związanych z ochroną przyrody w Polsce, jak i daty wydarzeń związanych bezpośrednio z Tarnobrzegiem. Drzewo zostało najprawdopodobniej posadzone w czasie przebudowy Zamku i Parku przez Franciszka Marię Lanciego w połowie XIX w. Pamięta więc czas Powstania Styczniowego, odsłonięcie pomnika Bartosza Głowackiego, obie wojny światowe, pożar Zamku , a więc też wszystkie wydarzenia związane z obecnie realizowaną ochroną przyrody w Polsce – daty utworzenia wszystkich parków narodowych, uchwalenie pierwszej ustawy o ochronie przyrody, utworzenie Ligi Ochrony Przyrody itp.

Przekrój pnia robi wrażenie. Bardzo wyraźne są słoje przyrostów rocznych. Zadziwiające jest, jak długowieczne są drzewa i ile czasu trzeba czekać na wzrost tak pokaźnego okazu.
Pomysł zrodził się, w momencie, gdy Prezydent Miasta, który poprzez Wydział Środowiska i Rolnictwa utrzymuje i pielęgnuje Park Dzikowski, uzyskał zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie martwego juz od 3 lat drzewa, które zaczynało stwarzać zagrożenie wykrotem. Plaster pnia z dolnej części posłużył do utworzenia kalendarium, natomiast kłoda zostanie pozostawiona w parku, by zaprezentować „drugie życie” martwego (z pozoru) drewna w obiegu przyrodniczym.

Share this post:

.