01
gru-2016

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Co w trawie piszczy?”

Poziom nadesłanych w tym roku zdjęć był bardzo wysoki. Fotografie zaprezentowały bioróżnorodność siedlisk łąkowych oraz udowodniły, że łąka jest doskonałym miejscem, gdzie można obserwować fascynujący świat roślin i zwierząt.

W celu podkreślenia jakości i warsztatu fotograficznego laureatów, do prac komisji został zaproszony Pan Piotr Morawski – dziennikarz i doświadczony fotograf przyrody. Komisja wybrała prace następujących osób w poszczególnych kategoriach:

I kategoria

  • I miejsce ex aequo: Krystek Amelia, Bieniarz Wojciech, Gładysz Agata, Turbak Daria

  • II miejsce ex aequo: Wojewoda Kacper, Pyka Kamil i Maciej

  • III miejsce ex aequo: Malarz Marta, Chmiel Zuzanna

  • Wyróżnienie: Krystek Aleksy, Kozłowska Maria, Taras Mikołaj, Włodyka Magdalena,
    Moskot Dawid, Urbański Krzysztof

II kategoria:

  • Wyróżnienie: Malinowski Wojciech

III kategoria: brak zgłoszeń

IV kategoria:

  • I miejsce: Kilijański Grzegorz

  • II miejsce ex aequo: Jabłońska Monika, Soja Marcin

  • III miejsce ex aequo: Kopeć Leszek, Turbak-Konopacka Katarzyna, Nieduziak Edyta

Zapraszamy laureatów do odbioru nagród rzeczowych, a pozostałych uczestników – do odbioru nagród pocieszenia – kalendarzy, wydanych z okazji Roku Rzeki Wisły, które dostępne będą w siedzibie Centrum od dnia 6 grudnia.

Ponadto prosimy uczestników, którzy chcą udostępnić Centrum swoje fotografie w celu niekomercyjnej promocji walorów przyrodniczych rzeki Wisły (wydawane przez Centrum kalendarze, broszury, opracowania) o przesłanie podpisanego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na te czynności (drogą elektroniczną – skan natura@um.tarnobrzeg.pl, pocztową lub osobiście). Oświadczenie

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Życzymy  dalszych sukcesów, wielu wrażeń
i satysfakcji w pogłębianiu pasji, jaką jest fotografia.

Zapraszamy na wystawę pokonkursową.

Share this post:

.