12
lut-2015

Podsumowanie roku 2014 w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 “Tarnobrzeska Dolina Wisły”

Aktualności   /  

DCIM100GOPRO

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły powstało w listopadzie 2013 roku. Jest to swego rodzaju muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach oraz gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolnie. Pracownicy Centrum prowadzą prelekcje i prezentacje przyrodnicze oraz organizują spacery po Dolinie Wisły oraz otaczającym obiekt zabytkowym parku Tarnowskich w Dzikowie. Centrum organizuje szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i promocji ochrony przyrody na przykładzie obszarów Natura 2000.

Jednym z pierwszych zrealizowanych zadań było wyposażenie Centrum w niezbędne elementy ekspozycji służące edukacji. W ten sposób ,dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Centrum doposażyło swe pomieszczenia w dwa terraria i potężnych rozmiarów ,1000 litrowe akwarium, gdzie prezentowane są rodzime gatunki ryb, gadów i płazów. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, multimedialny, optyczny, tablice interaktywne, gry i puzzle o tematyce przyrodniczej, które są niezmiernie pomocne przy zajęciach z grupami uczniów. W głównej sali Centrum skonstruowano także dioramę przyrodniczą, obrazującą Tarnobrzeską Dolinę Wisły.

Ponadto w roku 2014 Centrum było organizatorem konkursów plastycznych i fotograficznych, a także dwóch wystaw o podobnej tematyce.

Najbardziej spektakularnych wydarzeniem, był I Rodzinny Piknik Ekologiczny, mający miejsce na dziedzińcu Zamku Dzikowskiego. W przepięknej scenerii zabytkowego drzewostanu i Zamku odbyły się pokazy sokolnicze. Dodatkową atrakcją była możliwość darmowego lotu balonem , przejażdżki konne i mini wesołe miasteczko. Przez rok działalności Centrum odwiedziło ponad 30 000 osób z Tarnobrzega i okolic. W roku bieżącym Centrum planuje utrzymać wynik zainteresowania swoją ofertą poprzez stałe rozbudowywanie bazy edukacyjnej, miedzy innymi powstanie ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze w Parku Dzikowskim. Ścieżka składać się ma z tablic informacyjnych, ale także z tabliczek gatunkowych, zamontowanych przy ciekawszych gatunkach roślin w obrębie Parku i Arboretum.

Centrum zamierza także poszerzyć ekspozycję o drugie akwarium, gdzie prezentowane będą rodzime gatunki ryb drapieżnych.

Aktualnie opracowywane są prezentacje związane z ochroną przyrody, ornitologią i środowiskiem naturalnym doliny Wisły. Nauczyciel, opiekun grupy w trakcie rezerwacji odwiedzin w Centrum będzie miał możliwość wyboru tematu prezentacji – w zależności od zapotrzebowania lub grupy wiekowej uczestników.

Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku oraz w wybrane niedziele w tygodniu godzinach od 9-17. Wstęp i zwiedzanie jest bezpłatne.

Najbliższa okazja skorzystania z interesującej oferty Centrum nastąpi już podczas ferii. Przez całe ferie od poniedziałku do piątku o godzinie 12 i 14 Centrum zaprasza na projekcję serii filmów o tematyce przyrodniczej.

Share this post:

.