23
maj-2017

III Urodziny Centrum Natura 2000 (zdjęcia oraz video)

17 maja świętowaliśmy 3 rocznicę rozpoczęcia działalności jako jednostka miejska pod nazwą: Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Wydarzenie odbyło się w sali kinowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Można stwierdzić, że staliśmy się swoistym muzeum przyrodniczym. Pokazujemy i uczymy świadomego podejścia do zrównoważonego współistnienia ludzi i natury, do spójnej protokooperacji tych dwóch form egzystencji wraz z ich potrzebami.

Zgodnie z łacińską sentencją: Natura horret vacuum, czyli Natura nie znosi próżni – podobnie jak kolejne stadia sukcesji naturalnej wypełniają wolne przestrzenie – misją Centrum stało się wypełnienie pewnej luki, zespolenie działań, dotyczących edukacji ekologicznej w naszym Mieście i regionie.

Wraz z zespołem Centrum chcemy podziękować osobom, które przez te 3 lata stały się najbliższe Centrum – naszym przyjaciołom, pasjonatom przyrody, fotografom. Możemy zawsze na Was liczyć, służycie nam pomocą – i merytoryczną i fizyczną.

Centrum nie byłoby atrakcyjne, gdyby nie finanse, stąd też podziękowania Panu Prezydentowi, Pani Skarbnik i Państwu Radnym za uchwalanie budżetu Miasta w sposób gwarantujący rozwój Centrum. Nie możemy też pominąć przychylności Pana Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. To dzięki Funduszowi doposażyliśmy nasze wnętrza i zrealizowaliśmy tegoroczną akcję Stare drzewa znikają, nowe domki znikają.

Walor przyrodniczy oferty Centrum podkreśla współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzięki Szanownej Dyrekcji możemy przetrzymywać i prezentować Państwu żywe okazy zwierząt, mimo faktu, że znajdują sie one pod ochroną. Regionalna Dyrekcja włącza się też na bieżąco w nasze akcje – wsparcie takiego organu jest dla nas bardzo ważne.

W akcje włączają zaprzyjaźnione organizacje, stowarzyszenia i pracownie – Liga Ochrony Przyrody, artystyczne Regio Ars, Esteka, Chronmy Zwierzęta, Ogród Św. Franciszka, Pikajro, a także Rzeszowski Ekoskop, dzięki któremu został stworzona sieć podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznych.

W kwestiach organizacyjnych i lokalowych zawsze możemy liczyć na Tarnobrzeski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową – dziękujemy Wam.

Jeśli promocja – to media. Dziękujemy mediom za obiektywność, relacjonowanie wydarzeń oraz promowanie planowanych akcji – Radiu Leliwa, Radiu Rzeszów, Portalowi NadWisla24, Internetowej Telewizji Wisła, Telewizji Lokalnej, Tygodnikowi Nadwiślańskiemu, Echu Dnia. Jeśli w przyszłości zdarzy się nam jakaś wpadka – pamiętajcie – to się wytnie 🙂

Na koniec najważniejsze, czyli dzieci, młodzież i osoby dorosłe korzystające z oferty Centrum. Dziękujemy Szkołom, Przedszkolom za uznanie dla tego, co dla Was przygotowujemy, za to, że nas odwiedzacie, interesujecie się przyrodą Tarnobrzeskiej Doliny Wisły. Jeszcze bardziej dziękujemy za odbiór placówkom oświatowym, położonym poza granicami administracyjnymi Tarnobrzega – bo mimo odległości, jesteście razem z nami. Cieszy nas, że w proces edukacyjny włączają się pedagodzy i nauczyciele szkolni i wspólnie nami kontynuują to dzieło.

Chcemy, by dzieło to było napędzane przez dalsze lata, czujemy potrzebę działania i liczymy na Państwa przychylność.

Dziękujemy

Share this post:

.