21
mar-2018

Historia ochrony przyrody na ziemiach polskich dla przyszłych policjantów w nowych pomieszczeniach

Aktualności   /  

Wraz z poszerzeniem zakresu działalności o nowe pomieszczenia, rozbudowujemy także zakres działań. Za cel wzięliśmy sobie odbiorców w wieku szkoły średniej – klasy policyjne naszej tarnobrzeskiej Euro-Szkoły Bis.

Mimo, że praca policjanta z pozoru ma niewiele wspólnego z ochroną przyrody – zaskoczyć może fakt, iż często policja prowadzi postępowania przygotowawcze w kwestii zniszczenia drzew i pomników przyrody. Wykroczenia przeciw zakazom wobec form ochrony przyrody wiążą się z karami grzywien lub pozbawianiem wolności, a te postępowania najczęściej prowadzą mundurowi. Warto więc wiedzieć czym jest pomnik przyrody lub stanowisko dokumentacyjne. Warto wiedzieć więcej.

Share this post:

.