15
kw.-2016

CENTRUM NATURA 2000 ŹRÓDŁEM WIEDZY Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY DLA SEKTORA WOJSKOWEGO (ZDJĘCIA)

Aktualności   /  

Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – pod takim tytułem 14 kwietnia w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli sektora wojskowego.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu LIFE+. My zaprezentowaliśmy naszą Tarnobrzeską Dolinę Wisły, natomiast dr Wojciech Mróz z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przedstawił tematy związane z ochroną przyrody w strefach wojskowych.

Główną ideą spotkania było zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przyrody i środowiska oraz metod czynnej ochrony obszarów Natura 2000 na terenach wojskowych. Druga część szkolenia została przeprowadzona w terenie – na poligonie w Nowej Dębie, który położony jest na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska. Uczestnicy szkolenia odwiedzili słynne torfowisko Cietrzewiec, które w latach 70-tych było jedną z największych ostoi cietrzewia w Polsce.

Obecnie jest ono miejscem życia wilków i bielików, a także miejscem występowania dużych połaci wrzosowisk, pośród których spotkamy chronione rośliny, jak np. wawrzynek główkowy.

Share this post:

.