21
sie-2023

Centrum Natura 2000 na CieszFanów Rock Festiwalu po raz kolejny (zdjęcia)

Ubiegły weekend minął pracowicie dzięki zaproszeniu Fundacji Q do miasteczka NGO, które rokrocznie towarzyszy festiwalowi w Cieszanowie. Formuła jest prosta – wieczorem odbywają się koncerty rockowe, ale zanim to nastąpi każdy zainteresowany festiwalowicz może znaleźć coś ciekawego dla siebie.

My dawaliśmy możliwość porozmawiania w formie panelu dyskusyjnego o pomnikach przyrody i innych formach ochrony przyrody, na powstawanie których mamy wpływ jako społeczeństwo. Pomnik przyrody, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy – mimo, że są najprostszymi formami ochrony przyrody, powoływane są przez rady gmin. Ten fakt daje duże możliwości dobrej współpracy i angażowania społeczności w uzasadnione merytorycznie działania lokalne na rzecz ochrony pojedynczych okazałych drzew, fragmentów ekosystemów, czy krajobrazu.

Wielu festiwalowiczów przybywa na festiwal wraz z dziećmi. Dla nich także przygotowaliśmy atrakcje w „wiosce dziecięcej’. Przyrodnicze koło fortuny i warsztaty plastyczne tworzenia zwierzątek z makaronu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że widzimy się za ro(c)k 🙂

Share this post:

.