25
kw.-2023

Bardzo udana Noc Sów (zdjęcia)

Piątkowe spotkanie w ramach organizowanej corocznie Nocy Sów w Centrum Natura 2000 przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Spacer ornitologiczny po Parku Dzikowskim został poprzedzony wykładem doświadczonego ornitologa – Prezesa Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Wykład był poprowadzony w  niesamowicie ciekawy sposób – zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych uczestników. 

Gdy nastał zmrok, wybraliśmy się na wędrówkę. Prowadzący profesjonalnie nawoływał zamieszkujące Park puszczyki. Jeden z nich odpowiedział, a następnie pokazał się nam, na chwilę przysiadając w koronie drzewa. 

Dziękujemy za duże zainteresowanie i udział wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

Fot. Katarzyna Opioła i Adam Gawroński

Share this post:

.