16
mar-2017

270 BUDEK LĘGOWYCH DLA PTAKÓW ROZDANE

W dniu 15 marca w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu bezpłatnie odebrać można było budkę lęgową dla ptaków. Warunkiem odbioru było wypełnienie deklaracji, w której określić trzeba było miejsce zamontowania budki. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania – wszystkie budki rozdysponowaliśmy niemal w pierwszą godzinę 🙂

Jest to element prowadzonej obecnie przez Centrum akcji pn. Stare drzewa znikają – nowe domki powstają, dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Akcja ta upowszechnia wiedzę ekologiczną o znaczeniu starych, dziuplastych drzew i powiązanych z nimi gatunków ptaków – dziuplaków. Ptaki dziuplaste to charakterystyczna grupa, która wyróżnia się ze względu na wybór miejsca w którym buduje gniazdo – należą do nich m.in. dzięcioły, niektóre sowy, sikory, kowaliki, szpaki, kawki, kraski, dudki.

Wszystkie te gatunki pierwotnie zakładały gniazda w naturalnych dziuplach starych drzew. Z pośród nich tylko dzięcioły potrafią samodzielnie wykuć sobie nową dziuplę, ale do tego celu potrzebują odpowiednich drzew o osłabionej strukturze. Niestety z naszego środowiska zniknęło większość drzew posiadających naturalne dziuple.

W zurbanizowanym środowisku, kreowanym przez człowieka aspekty estetyczne i bezpieczeństwo zazwyczaj biorą górę nad bioróżnorodnością i są argumentem do wycinki starodrzewu. Niektóre gatunki tj. sikory bogatki i kawki w środowisku antropogenicznym zaadaptowały się i jako miejsca do budowy gniazd wykorzystują otwory wentylacyjne, szczeliny w budynkach itp.

Pozostałe gatunki o większej wrażliwości bardzo szybko znikają z naszego środowiska, często stając się gatunkami bardzo rzadkimi i zagrożonymi. Możliwość zasiedlenia w budkach lęgowych dla tych gatunków to ostatnia szansa na przetrwanie. Budka lęgowa stanowi dogodne warunki do bezpiecznego wyprowadzenia lęgów, wzmacnia lokalną populację, wzbogaca różnorodność gatunkową i jest alternatywą dla zjawiska zanikania starych, dziuplastych drzew.

Share this post:

.