Podsumowanie konkursu plastycznego “Rośliny w dolinie rzeki Wisły” (zdjęcia)